کلاس ها و فعالیت های یوگا حضور

خدماتی که کانون یوگا حضور در کرج ارائه می دهد را در این صفحه شما مشاهده می کنید ، با انتخاب هر کدام می توانید از جزئیات آن مطلع شوید .  همه کلاس ها به صورت حضوری در کرج (استان البرز) اجرا می گردد